Historie rybníka Mrhal

Rybník Mrhal byl založen roku 1555. Původně sloužil jako zdroj vody pro pohon důlních strojů v Rudolfovském rudném revíru. Rybniční hráz, která je v současnosti 17 m vysoká, byla postavena Vlaši. V 17. století byl rybník s úpadkem těžby poškozen a přestal sloužit svému účelu. Jeho obnova byla plánovala již v roce 1733, nakonec k ní došlo ale až roku 1771 a to na náklady města České Budějovice. 3. května roku 1958 byl rybník prohlášen kulturní památkou a v současné době slouží ke koupání a rybaření.